Breivik-ankesaken

 • Massedrapsmannen Anders Behring Breivik fikk i april i fjor medhold i at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene.
 • Både Breivik og staten anket tingrettsdommen.
 • Ankesaken i Borgarting lagmannsrett avholdes i gymsalen i Skien fengsel
Hva vil du se?
Breiviks advokat: – Vanskelig å forstå hvorfor det skal være så strengt
 • Breiviks advokat: – Vanskelig å forstå hvorfor det skal være så strengt
 • Dette handler Breiviks ankesak om
 • Breiviks advokat: – Jeg oppfordret ham til å ikke gjøre nazihilsen
 • Breivik gjorde nazi-hilsen i retten

Viktige hendelser

 • 10. jan 11:33

  Breiviks «mentale sårbarhet» blir sentralt i ankesaken

+ SE ALLE HENDELSER I TIDSLINJE

  • Del
   Da er ankesaken over. Domfellelse vil trolig foreligge i siste halvdel av februar.
  • Del
   – Kriminalomsorgen har ikke noe ansvar for å forsøke å finne privatpersoner som ønsker å besøke Breivik, sier Sejersted.
   – Vi har skaffet ham besøksvenn, og i tillegg har han fått tilbudt visitor fra Røde Kors. Dette har han avvist av ideologiske årsaker.
   – I tillegg vet vi jo at flere journalister har søkt om besøk, men at han har satt så mange vilkår at det ikke var aktuelt for dem å besøke ham, sier Sejersted.
   Dette forteller Sejersted om for å tilbakevise Storrviks påstand om at Breivik tar i mot alt han får tilbud om av menneskelig kontakt.
  • Del
   Regjeringsadvokatene Marius Emberland og Fredrik Sejersted har nå kommentarer til Storrviks prosedyre. Dette dreier seg om motargumenter mot påstander i saken, og tilleggsinformasjon.
  • Del
   Da er Storrvik ferdig med sin sluttprosedyre. Nå er det tid for replikker fra regjeringsadvokatene.
  • Del
   Storrvik mener Breivik bløffer om sin mentale helse

   Anders Behring Breivik underrapporterer i stor stil om hvilke psykiske skader han har fått siden soningen startet, mener advokat Øystein Storrvik.

   – De plagene han faktisk har fortalt om, samsvarer med endringer i ytre forhold. Men de er kraftig underrapportert, fordi Anders Behring Breivik ikke vil framstå som svak. Han vil framstå tilregnelig og som en sterk leder, sa Storrvik i sin prosedyre onsdag formiddag.

   Ankesaken om soningsforholdene tas opp til doms onsdag ettermiddag – etter at Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, har holdt sin prosedyre og partene har fått en kort anledning til å gi tilleggsmerknader.

   – Man kan lure på hva som foregår i hodet hans når han sitter der alene. Han framstår som upåvirket, men hvordan har han det egentlig? Når han sier han aldri har hatt det bedre, så er det etter min mening helt motstridende med hvordan han egentlig har det og er et uttrykk for dette, sa advokaten. (NTB)

  • Del
   Storrvik greier nå ut om hvilke alternativer som finnes dersom Breivik skal ha medmenneskelig omgang med andre enn profesjonelle aktører. Han trekker frem samvær med medfanger som en gunstig og trygg løsning for Breivik.
  • Del
   Da er det pause i retten til klokken 12.35.
  • Del
   - Et fengsel i fengselet, er veldig dekkende for Breiviks soning, mener Storrvik.
  • Del
   Storrvik går nå gjennom flere dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen som konkluderer med brudd på menneskerettighetene. Advokaten bruker disse dommene som argument for at Staten må dømmes for brudd på EMK.
  • Del

   At Breivik har fått mer samvær med besøksvenn og har hyppige og jevnlige samtaler med fengselspresten, avhjelper ikke skadevirkningene Breivik påføres av langvarig isolasjon, mener prosessfullmektig Øystein Storrvik. Breivik er ikke frisk, han er mentalt sårbar og blir mer og mer skadd for hver dag som går under dagens soningsregime, argumenterte Storrvik.

   – Randi Rosenqvist sammenligner Breiviks brevskriving med schizofrenes atferd, og hun mener han har megalomane vrangforestillinger preget av paranoid psykose. Det kan ikke påstås at denne personen er frisk og ved utmerket psykisk helse når den personen som kjenner tilstanden hans best, finner grunn til å løfte fram slik uttrykk, sa Storrvik. 

  FAKTA: Dette må du vite om ankesaken

  * Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

  * 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

  * Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

  * 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

  * Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

  * Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

  * Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

  * Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.

  * Det er satt av seks dager til rettssaken. 

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.