Breivik-rettssaken

 • Anders Behring Breivik (37) har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene
 • Han mener han lider under isolasjon, daglige nakenransakelser og streng brev- og telefonkontakt.
 • Saken føres i Skien fengsel fra 15. til 18. mars

Viktige hendelser

 • 18. mar 09:11

  –Dette er Breiviks rettslige prøving av vilkårene i en straff som vil vare resten av livet, påpeker Storrvik

 • 15. mar 15:50

  – At han ikke har mottatt besøk beror ikke på statens inngripen, men på hans egne handlinger, hevder statens advokat i retten, Adele Mestad

 • 15. mar 14:15

  Breivik har blant annet forsøkt å sende brev til høyreekstreme straffedømte meningsfeller mens han har vært fengslet, men har også forsøkt masseutsendelser av brev til personer han har etablert kontakt med i tiden etter terrorhandlingene

 • 15. mar 13:29

  I flere rapporter har Breivik sagt at han ikke har noen helseproblemer eller plager som følge av fengslingen, presiserer statens advokat

 • 15. mar 11:59

  Emberland viser til at det er dokumentert flere trusler mot Breivik selv, blant annet har en annen innsatt på Ila sagt at han "ville tatt Breivik" dersom Breivik ble overført til samme avdeling, og at den innsatte hadde tenkt mye på dette

 • 15. mar 11:48

  Kriminalomsorgen frykter i et vedtak fortsatt for at Breivik skal ta gisler i fengselet, samtidig som det er frykt for at Breivik skal bli utsatt for vold

 • 15. mar 11:27

  –Vi kan ikke uten videre legge til grunn at saksøker forklarer seg riktig om soningsforhold

 • 15. mar 10:09

  Et hovedpunkt for Storrvik er om Breivik må skilles fra andre fanger på grunn av sin egen sikkerhet

 • 15. mar 09:08

  Her kommer Breivik inn i retten

 • 15. mar 08:51

  Anders Behring Breivik kom nettopp inn i salen

  • Del

   Det som skjer videre nå er at dommeren skal ta en avgjørelse om hvorvidt staten har brutt menneskerettighetene gjennom måten Breiviks soning gjennomføres på. Dommen vil trolig komme i slutten av april eller begynnelsen av mai. Etter det har Breivik en måned på å eventuelt anke dommen. Ankes dommen vil trolig det sivile søksmålet bli behandlet i lagmannsretten.

  • Del

   Rettene er hevet, og dermed er denne delen av saken ferdig. Saken tas nå opp til dom, og dommeren antar at dommen vil komme i månedsskifte april/mai.

  • Del

   Storrvik har noen kommentarer i sin sluttreplikk til statens prosedyre. Her retter han opp fakta han mener er feil i prosedyren.

  • Del

   Til slutt ber han om staten frifinnes for anklagene, og blir tilkjent sakskostnader.

  • Del

   – Dette er en saksøker som ikke har så mye å tape. Han kan ikke bli mer straffet, eller satt på et strengere regime, påpeker Emberland med henvisning til faren for blant annet gisselsituasjoner og nye alvorlige straffbare handlinger.

  • Del

   – Ila har kommet ganske ufortjent dårlig ut i denne sammenhengen. Ila hadde ansvaret for ham i en særdeles krevende periode, sier Emberland, og viser til at det var kort tid etter terrorangrepene.
   – Når du får en person, mer eller mindre blodig inn, og skal ta hånd om han. Du kan selvfølgelig ikke ta noen sjansen.

  • Del

   – Han må ha et ansvar selv også, for å sørge for at forholdene blir bra, påpeker Emberland etter å ha gått gjennom alle de Breivik har avsluttet kontakten med, eller nekter å ha kontakt med.

  • Del

   – Det saksøker har sagt om sine plager, er at de er forbigående, og i tillegg stemmer de ikke overens med hans daglige aktivitet, påpeker statens advokat.

  • Del

   Emberland oppsummerer med at hvis man ser på det sammensatte bilde av hva man har å gjøre med, så er ikke Breivik utsatt for umenneskelig behandling som følge av sikkerhetsregimet. Han minner også om at det er skjedd forbedringer over tid, med stadig kompenserende tiltak, som dermed har lettet på soningsforholdene til Breivik.

  • Del

   I en annen sak fra menneskerettighetsdomstolen ble den innsatte utsatt for hån mens nakenransakelsene ble gjennomført, og at dette ikke er i tråd med menneskerettighetene. Emberland påpeker at dette ikke har skjedd i Breiviks tilfelle.

  Dette må du vite om Breivik-saken:

  Anders Behring Breivik (37) har saksøkt staten for brudd på den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler 3 og 8.

  Artikkel 3 gjelder umenneskelige eller nedverdigende behandling, mens artikkel 8 går på respekt for privatlivet og hans korrespondanse.

  Breivik mener blant annet at isolasjonen, daglige nakenransakelser, omfattende isolasjon og streng brev- og telefonkontakt utgjør brudd på disse konvensjonene.

  Terroristen har sittet isolert siden han ble pågrepet 22. juli 2011. Frem til 9. september 2013 satt han på Ila fengsel, mens han i tiden etter dette har vært plassert i Skien fengsel.

  Ble 24. august 2012 dømt til 21 års forvaring for terroraksjonene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

  Totalt ble 77 personer drept i terroraksjonene.

  Breivik representeres av advokatene Øystein Storrvik og Mona Danielsen.

  Justis- og beredskapsdepartementet representeres ved advokatene Marius Emberland og Adele Matheson Mestad ved Regjeringsadvokaten.

  Saken føres i Skien fengsel, og varer fra tirsdag 15. til fredag 18. mars. 


  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.