Nettmøte med Skatteetaten

 • Skatteetaten svarer på dine spørsmål mandag fra klokken 12
 • Lønnstakere og pensjonister må levere skattemeldingen innen 30. april
 • Næringsdrivende må levere skattemeldingen innen 31. mai

Viktige hendelser

  Chat med veiledere fra Skatteetaten

  Takk for din melding!
  1. Del
    
    Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no
    
   Hilsen Skatteetaten
  2. Del
   Jeg var ansatt i forsvaret frem til 31.07.2018. Jeg er født i 1995, men i folkeregisterer var min bostedsadresse i denne perioden hjemme i foreldrebolig. Har jeg da, selv om jeg ikke var pendler, krav på fradrag for opphold i bolig uten kokemuligheter (messerom). Hjemmet mitt var jo per def. i en annen landsdel. Har lagt inn dette på 3.2.7 tidligere, men da var jeg under 22.
    
   Hei,
    
   Hvis du er lønnstaker og må overnatte borte på grunn av jobb, kan du være pendler og ha krav på fradrag for pendling.
    
   Sjekk pendlerkalkulatoren vår her
    
   Hilsen Gerd, Skatteetaten
  3. Del
   Foreldre fradrag står på meg, og utrekna fradrag er på NOK 40 000. Betyr det at jeg må betale min samboer halvparten, dvs NOK 20 000 ?
    
   Hei, i utgangspunktet skal dere føre opp en halvpart av fradraget hver. Det kan dere gjøre ved å endre post 3.2.10.  Fradraget gir en skattereduksjon på 23%,  DVs at har du betalt kr 10.000 så vil skatten av dette beløpet kr 2.300.
    
   Hilsen Marie, Skatteetaten
  4. Del
   Hei, jeg hadde en sekundærbolig og solgte den i ifjor november, lurer på hvor jeg skal fylle det ut og hvordan ?
    
   Hei
   Dersom en ikke har oppfylkt kravene til minimum et års eiertid og botid minst et av de siste to år før salget, skal det foretas en gevinst- tapsberegning. I og med at du oppgir at det er en sekundærbolig er det svært sannsynlig at saslget blir skattepliktig. I grove trekk må en komme frem til en inngangsverdi og en utgangsverdi. Inngangsverdi er kjøpesum + omkostninger + påkostninger i din eiertid. Utgangsverdi er salgssum redusert for omkostninger. Våre nettsider har mye nyttig informasjon. Gå inn på våre nettsider, skriv "bolig" i søkefeltet og du finner orientering om skatteplikt, gevinstberegning og om hvordan denne oppgis.
    
   Med hilsen
    
   Ole Petter, Skatteetaten
  5. Del
   Hei. Jeg har fått igjen på skatten og har gjeld. Er rentefradraget inkludert i skatt til til gode, og i hvilken post på skattemeldingen står det hvor mye renter jeg har betalt?
    
   Hei!
    
   Gjeldsrenter skal stå i post 3.3.1 i skattemeldingen din og er inkludert i den foreløpige beregningen din.
    
   Hilsen Even, Skatteetaten
  6. Del
   Er det natt til tirsdag eller natt til onsdag fristen for endringer er?
    
   Hei, fristen for å endre skattemeldingen går ut midnatt tirsdags kveld
   Hilsen Marie, Skatteetaten 
  7. Del
   Hei! Jeg jobber medleverturnus og bor på jobb i to og tre døgn. Arbeidsgiver trekker 550 kr i måneden i kostpenger. Har jeg rett på pendlerfrafrag?
    
   Hei
   For å kunne kreve fradrag er det et krav at du er bosatt utenfor ditt virkelige hjem. For å være bosatt utenfor hjemmet, må fraværet overstige 48 timer/ 2 døgn. da vil du kunne kreve fradrag etter de alminnelige regler. Vær oppmerksom på at ikke lenger kan kreve fradrag dersom en har kokemuligheter på arbeidsstedet. Dersom du har mulighet til å tilberede et måltid for dagen som frokost, har du ikke fradragsrett for kostutgifter. 
    
   Med hilsen
   Ole Petter, Skatteetaten
  8. Del
   Hei.På min skattemeldingen står det mer i lønn enn det jeg faktisk har fått. hva gjør jeg med skattemeldingen?
    
   Hei,
    
   Du må ta kontakt med din arbeidsgiver. Dersom det er innrapportert feil opplysninger, må arbeidsgiver sende inn korrigert A-melding.
    
   Hilsen Gerd, Skatteetaten
  9. Del
   Hei vi har en ungdom 16 år som har ekstra behov har vi rett på å få fra drag på han?
    
   Hei  da må det være som foreldrefradrag og som utgifter til barnepass.  Dvs barn over 12 år som har  særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Se her for mer informasjon om foreldrefradrag. 
   Hilsen Marie, Skatteetaten
  10. Del
   Hei! Jeg har utleieleilighet i underetasjen i min bolig. Er den skattefri?
    
   Hei!
    
   Dersom du leier ut mindre enn halvparten av din egen bolig, er leieinntektene skattefrie. Dette forutsetter at det ikke er snakk om korttidsutleie. «Mindre enn halvparten» avgjøres ut fra boligens utleieverdi på det frie markedet. Arealet er ikke avgjørende i denne sammenheng, men ofte henger selvsagt areal og utleieverdi sammen. Du kan lese mer om dette her
    
   Hilsen Even, Skatteetaten

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.

  Antall visninger