Nettmøte om skatt

 • Spør skatteetaten til råds torsdag fra klokken 12.
 • Lønnstakere og pensjonister må levere skattemeldingen innen 30. april
 • Næringsdrivende må levere skattemeldingen innen 31. mai

Nettmøte om skatt

Viktige hendelser

  Chat med Skatteetaten

  Takk for din melding!
  1. Profilbilde
   Ellen29. apr 12:41
   Del
   Lån og renter skal fordeles på låner og medlåner (søsken son deler bolig) er det bok å rette begges skattemeldinger, eller må man også sende vedlegg med mer info.
    
   Hei.
   Viser til tidligere svar. Beløpene må endres av dere. Dere trenger ikke å sende inn vedlegg.
    
   Med hilsen
   Ole Petter, Skatteetaten
  2. Profilbilde
   Kjell Eriksen29. apr 12:39
   Del
   Det gjelder reisefradrag : hva er beløpet pr. kilometer en skal bruke .? Et annet spørsmål er hvis en flytter tilen annen landsdel pga ny jobb er uthiften til det fradragsberettig ?
    
   Hei
    
   Satsen for km er kr 1,56 for de først 50 000 km.
   Flytteutgifter for å oveta ny jobb er fradragsberettigede. Vær oppmerksom på at disse utgiftene inngår i minstefradraget, slik at de må være svært store for at du skal kunne nyttiggjøre deg dem.
    
   Hilsen Ole Petter, Skatteetaten.
  3. Profilbilde
   Ellen29. apr 12:33
   Del
    
   Kan takst fra eiendomsmegler/prisantydning på lik leilighet brukes som dokumentasjon på antatt salgstakst i skattemeldingen?
    
   Hei.
   Ja, det kan du så lenge denne er avholdt senere enn 1. juli 2018. Av Skatteetaten.no fremgår det at du kan bruke følgende.
   • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
   • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
   • observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.
   Dokumentasjon skal ikke innsendes, men må kunne fremlegges om vi spør om det.
    
    
   Med hilsen
    
   Ole Petter, Skatteetaten
  4. Profilbilde
   Ellen29. apr 12:23
   Del
   Når man skal endre skattemeldingene for å fordele lån og renter m,ellom låner og medlåner, er det da nok å rette eller må det sendes vedlegg med info i tillegg.
    
   Hei.
   Det er tilstrekkelig å endre postene. Vi ønsker ikke å få innsendt vedlegg. Vi anbefaler at dere har en skriftlig avtale dere imellom.
    
   Med hilsen,
   Ole Petter, Skatteetaten
  5. Profilbilde
   Karim29. apr 12:20
   Del
   Jeg vet ikke om jeg kom gjennom derfor skriver jeg på nytt. Jeg sluttet på jobben min, men fant ut at jeg hadde fått betalt for mye lønn og dermed måtte jeg betale tilbake. Siden jeg ikke hadde penger til å betale tilbake så valgte jeg å jobbe for å betale tilbake. Det står på lønnsliappene at jeg er i minus og de penge fikk jeg ikke utbetalt de ble trukket fra og skattet automatisk. Skal disse penge stå som inntekt? for det gjør det på skattemeldingen nå.
    
   Hei
   Du blir skattlagt for det du har mottatt i lønn. For å ta et talleksempel; om du mottok kr 200 000 og kun har jobbet for kr 180 000, vil arbeidsgiver gjerne korrigere. Da ber han deg om å betale tilbake kr 20 000 eller jobbe ekstra for de 20 000 som du har fått for mye. Om du jobber ekstra for de siste kr 20 000, har du både fått og jobbet for kr 200 000. Da skal du skattes for de kr 200 000 som du har fått.
    
   Med hilsen
   Ole Petter, Skatteetaten
    
  6. Profilbilde
   Ellen29. apr 12:14
   Del
   Ved endring av skattemeldinger fir girdeling av lån/ renter mellom låntager og medlåner (søsken som deler bolig) - er det da nok å endre begge skattemeldingene, eller må man s3nde vedlegg med info i tillegg
    
   Hei
   Søsken deler gjeld og gjeldsrenter seg i mellom i forhold til sin andel for gjelden. Dere endrer postene i skattemeldingen, uten å sende inn vedlegg. det er smart at dere har en intern skriftlig avtale som dere eventuelt kan vise til ved behov.
    
   Hilsen Ole Petter, Skatteetaten
  7. Profilbilde
   Anne29. apr 12:09
   Del
   Har leilighet i Oslo som står oppført som sekundærbolig. Vår sønn bor der mens han studerer/jobber. Vi bruker den i ferier. Kan vi endre den i selvangivelsen til fritidsbolig ?
    
   Hei.
   Den kan ikke endres til fritidsbolig. Avgjørende for skillet mellom sekundærbolig og fritidseiendom er hvordan denne er registrert i den kommunale matrikkelen. Så lenge den er registrert som en eiendom som kan brukes som helårsbolig, vil den være en sekundærbolig når den er bolig nummer 2.
    
    
   Med hilsen
   Skatteetaten
    
  8. Profilbilde
   Ivar Madsen.29. apr 12:01
   Del
   Hvis en jobber på anlegg og bor på brakke uten kokemulihet.Hvor mye kan man trekke fra hver dag og hvilken post skal det føres på?
    
   Hei.
   Forutsatt at du ikke har muligheter til å tilberede noen måltider og du ikke har kost dekket av arbeidsgiver, kan du trekke fra merutgifter. Satsen er kr 159 per døgn. Fradraget føres i post 3.2.7.
    
   Hilsen Ole Petter, Skatteetaten.
  9. Profilbilde
   TV 224. apr 14:08
   Del

   Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no. Trenger du hjelp, kontakt oss her: www.skatteetaten.no

   Hilsen Marie, Ole Petter, Gerd, Odd Magne.

  10. Profilbilde
   Gammern24. apr 14:06
   Del

   Hei, Jeg skal endre skattemedling. Jeg har et innlån hos en bank som ikke er vps registrert. Hvilke portser skal jeg registrere hovedstol og utbetalte renter?

   Hei Gammern

   Det registrerer du i post 4.8.1

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  11. Profilbilde
   Tove24. apr 14:03
   Del

   Gikk av med AFP i mai 2016 fikk utbetalt feriepengene for januar- juni i mai 2017 er disse skattepliktige?

   Hei Tove

   Feriepenger er skattepliktig.

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  12. Profilbilde
   Arne Hauge24. apr 14:03
   Del

   jeg tapte aksjekapitalen på en konkurs. Det var ikke ført i forhåndsutfylt skattemelding, så jeg førte det i post 3.3.7. Jeg har ikke dokumentasjon, men det finner vel skatteetaten i BRREG? Får jeg godkjent det?


   Hei.

   Alle slike fradragskrav tar vi stilling til i forbindelse med behandlingen av din skattemelding. Vi gir ingen forhåndsgaranti på om vi godkjenner et fradrag.

   Tap av aksjer i forbindelse med konkurs er fradragsberettiget, så mye tyder derfor på at du får fradrag. Du må likevel "smøre deg med litt tålmodighet" til skattemeldingen din er ferdig behandlet.


   Ole Petter - Skatteetaten.

  13. Profilbilde
   Bjørn Haugland24. apr 14:03
   Del

   Fikk ikke svar.Prøver igjen. Er det riktig at jeg må skatte av hele det utbetalte beløpet ved aksjesalg. Må jeg legge ved noe RF skjema selv om det er kommet med på denne selvangivelsen?

   Hei Bjørn:
   Nei du skal normalt svare skatt av gevinsten: Salgsvederlag minus inngangsverdi, samt evt. omkostninger. Du fører gevinsten i post 3.1.8, og du fyller ut vedlegget RF-1088.

  14. Profilbilde
   Rune mjelde24. apr 14:02
   Del

   På hvilken måte regnes. Skattefradrag for pensjonister ut,er det en prosent sats ???

   Hei Rune

   Skattefradrag for pensjonister beregnes på denne måten:

   www.skatteetaten.no

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  15. Profilbilde
   Siri24. apr 14:00
   Del

   Hei, mine meldinger ser ut til å forsvinne/ ikke komme med... Er det noen fratrekksmulighet på km når man kjører regelmessig på besøk til fabrikker, men ikke hver dag og flere ulike?

   Hei: Siri:
   Dersom det er dine faste arbeidssteder, skal dette regnes som arbeidsreiser og føres til fradrag i post 3.2.8 med antall dager og km tur/retur. Dersom det regnes som yrkesreiser, se tidligere svar om post 3.2.2 (https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/2/)

   Hilsen Odd Magne, Skatteetaten

  16. Profilbilde
   Hans24. apr 14:00
   Del

   Finnes skatteklasse to fremdeles? I fjor måtte jeg og kona sende inn vedlegg for å skattes i klasse to, dette pga lav inntekt hos en av oss. I år har vi blitt skattet hver for oss igjen. Dersom vi skattes i klasse to vil vel fradraget på 5000 pga bsu bli lagt sammen? så vi får et fratrekk på 10 000 der?

   Hei Hans

   Skatteklasse 2 finnes og for 2017, personfradraget er da kr 78.300. Ubenyttet BSU hos den ene kan dor ektefeller som skattlegges felles eller særskilt (ikke atskilt) gis fradrag først i skatten til den ektefelle kontoen er registrert på. Udekket fradrag overføres til fradrag i den
   andre ektefelles skatt. Dette gjelder selv om den andre ektefelle er 34 år eller eldre. Dettte er hentet fra SkatteABCen fra 2017 .

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  17. Profilbilde
   Harald24. apr 13:58
   Del

   Hei! Renter og gjeld i post 3.31/4.8.1 er satt per 31. desember, korrekt? det har ikke noe å si at den gjelden/rentebeløpet jeg hadde 31. desember nå er borte?

   Hei Harald

   Det har ikke noe å si for skattemeldingen for 2017, det er situasjonen pr 31.12 som legges til grunn i skattemeldingen

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  18. Profilbilde
   Ada24. apr 13:56
   Del

   Hei hadde tre aksjer i firmaet jeg jobber i, kjøpt for kr. 17000,-. Firmaet ble solgt i 2017, og jeg mottok kr. 500 for hver aksje. Hvordan skal dette føres?

   Hei Ada:
   Du kan føre tapet til fradag i post 3.3.8. Fyll ut vedlegget RF-1088.

   Hilsen Odd Magne, Skatteetaten

  19. Profilbilde
   S Pedersen24. apr 13:56
   Del

   Hei. Jeg vurderer å selge huset som jeg ikke har bodd i siden desember 2017. Når er da fristen for å selge uten å måtte skatte av eventuell gevinst. Jeg har bodd i boligen før jeg flyttet i desember i 14 år. Er det riktig at jeg da har frist på desember 2020?

   Hei S Pedersen

   For å kunne selge boligen skattefritt må du ha eid og bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, regnet fra salgstidspunktet og tilbake i tid. Du må derfor selge før desember 2018 for å kunne selge skattefritt.

   www.skatteetaten.no

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  20. Profilbilde
   Tommy N24. apr 13:52
   Del

   Hei. Jeg lurer på kostpengene for pendlere. Er hele summen til fradrag eller er det en egenandel/prosentsats som trekkes fra?

   Hei Tommy

   Hele summen føres til fradrag, men den skattemessige verdien er 24 % av beløpet. Dvs er fradraget kr 10.000 så vil skattereduksjonen være kr 2.400

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.

  Antall visninger