Nettmøte om skatt

 • Spør skatteetaten til råds torsdag fra klokken 12.
 • Lønnstakere og pensjonister må levere skattemeldingen innen 30. april
 • Næringsdrivende må levere skattemeldingen innen 31. mai

Nettmøte om skatt

Viktige hendelser

  Chat med Skatteetaten

  Takk for din melding!
  1. Profilbilde
   TV 224. apr 14:08
   Del

   Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no. Trenger du hjelp, kontakt oss her: www.skatteetaten.no

   Hilsen Marie, Ole Petter, Gerd, Odd Magne.

  2. Profilbilde
   Gammern24. apr 14:06
   Del

   Hei, Jeg skal endre skattemedling. Jeg har et innlån hos en bank som ikke er vps registrert. Hvilke portser skal jeg registrere hovedstol og utbetalte renter?

   Hei Gammern

   Det registrerer du i post 4.8.1

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  3. Profilbilde
   Ellen24. apr 14:06
   Del

   Ved endring av skattemeldinger fir girdeling av lån/ renter mellom låntager og medlåner (søsken som deler bolig) - er det da nok å endre begge skattemeldingene, eller må man s3nde vedlegg med info i tillegg

   Hei Ellen

   Det er nok å endre skattemeldingen, du oppgir årsaken i selve posten og behøver ikke å legge ved noe vedlegg.

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  4. Profilbilde
   Tove24. apr 14:03
   Del

   Gikk av med AFP i mai 2016 fikk utbetalt feriepengene for januar- juni i mai 2017 er disse skattepliktige?

   Hei Tove

   Feriepenger er skattepliktig.

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  5. Profilbilde
   Arne Hauge24. apr 14:03
   Del

   jeg tapte aksjekapitalen på en konkurs. Det var ikke ført i forhåndsutfylt skattemelding, så jeg førte det i post 3.3.7. Jeg har ikke dokumentasjon, men det finner vel skatteetaten i BRREG? Får jeg godkjent det?


   Hei.

   Alle slike fradragskrav tar vi stilling til i forbindelse med behandlingen av din skattemelding. Vi gir ingen forhåndsgaranti på om vi godkjenner et fradrag.

   Tap av aksjer i forbindelse med konkurs er fradragsberettiget, så mye tyder derfor på at du får fradrag. Du må likevel "smøre deg med litt tålmodighet" til skattemeldingen din er ferdig behandlet.


   Ole Petter - Skatteetaten.

  6. Profilbilde
   Bjørn Haugland24. apr 14:03
   Del

   Fikk ikke svar.Prøver igjen. Er det riktig at jeg må skatte av hele det utbetalte beløpet ved aksjesalg. Må jeg legge ved noe RF skjema selv om det er kommet med på denne selvangivelsen?

   Hei Bjørn:
   Nei du skal normalt svare skatt av gevinsten: Salgsvederlag minus inngangsverdi, samt evt. omkostninger. Du fører gevinsten i post 3.1.8, og du fyller ut vedlegget RF-1088.

  7. Profilbilde
   Rune mjelde24. apr 14:02
   Del

   På hvilken måte regnes. Skattefradrag for pensjonister ut,er det en prosent sats ???

   Hei Rune

   Skattefradrag for pensjonister beregnes på denne måten:

   www.skatteetaten.no

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  8. Profilbilde
   Siri24. apr 14:00
   Del

   Hei, mine meldinger ser ut til å forsvinne/ ikke komme med... Er det noen fratrekksmulighet på km når man kjører regelmessig på besøk til fabrikker, men ikke hver dag og flere ulike?

   Hei: Siri:
   Dersom det er dine faste arbeidssteder, skal dette regnes som arbeidsreiser og føres til fradrag i post 3.2.8 med antall dager og km tur/retur. Dersom det regnes som yrkesreiser, se tidligere svar om post 3.2.2 (https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/2/2/)

   Hilsen Odd Magne, Skatteetaten

  9. Profilbilde
   Hans24. apr 14:00
   Del

   Finnes skatteklasse to fremdeles? I fjor måtte jeg og kona sende inn vedlegg for å skattes i klasse to, dette pga lav inntekt hos en av oss. I år har vi blitt skattet hver for oss igjen. Dersom vi skattes i klasse to vil vel fradraget på 5000 pga bsu bli lagt sammen? så vi får et fratrekk på 10 000 der?

   Hei Hans

   Skatteklasse 2 finnes og for 2017, personfradraget er da kr 78.300. Ubenyttet BSU hos den ene kan dor ektefeller som skattlegges felles eller særskilt (ikke atskilt) gis fradrag først i skatten til den ektefelle kontoen er registrert på. Udekket fradrag overføres til fradrag i den
   andre ektefelles skatt. Dette gjelder selv om den andre ektefelle er 34 år eller eldre. Dettte er hentet fra SkatteABCen fra 2017 .

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  10. Profilbilde
   Harald24. apr 13:58
   Del

   Hei! Renter og gjeld i post 3.31/4.8.1 er satt per 31. desember, korrekt? det har ikke noe å si at den gjelden/rentebeløpet jeg hadde 31. desember nå er borte?

   Hei Harald

   Det har ikke noe å si for skattemeldingen for 2017, det er situasjonen pr 31.12 som legges til grunn i skattemeldingen

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  11. Profilbilde
   Ada24. apr 13:56
   Del

   Hei hadde tre aksjer i firmaet jeg jobber i, kjøpt for kr. 17000,-. Firmaet ble solgt i 2017, og jeg mottok kr. 500 for hver aksje. Hvordan skal dette føres?

   Hei Ada:
   Du kan føre tapet til fradag i post 3.3.8. Fyll ut vedlegget RF-1088.

   Hilsen Odd Magne, Skatteetaten

  12. Profilbilde
   S Pedersen24. apr 13:56
   Del

   Hei. Jeg vurderer å selge huset som jeg ikke har bodd i siden desember 2017. Når er da fristen for å selge uten å måtte skatte av eventuell gevinst. Jeg har bodd i boligen før jeg flyttet i desember i 14 år. Er det riktig at jeg da har frist på desember 2020?

   Hei S Pedersen

   For å kunne selge boligen skattefritt må du ha eid og bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, regnet fra salgstidspunktet og tilbake i tid. Du må derfor selge før desember 2018 for å kunne selge skattefritt.

   www.skatteetaten.no

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  13. Profilbilde
   Tommy N24. apr 13:52
   Del

   Hei. Jeg lurer på kostpengene for pendlere. Er hele summen til fradrag eller er det en egenandel/prosentsats som trekkes fra?

   Hei Tommy

   Hele summen føres til fradrag, men den skattemessige verdien er 24 % av beløpet. Dvs er fradraget kr 10.000 så vil skattereduksjonen være kr 2.400

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  14. Profilbilde
   Sindre24. apr 13:52
   Del

   Hei, vis man som student leier enn leilighet. Kan man få skattefradrag for det?


   Hei
   En student som leier bolig på studiestedet, kan dessverre ikke kreve fradrag.

   Med hilsen

   Ole Petter - Skatteetaten.

  15. Profilbilde
   Torun24. apr 13:52
   Del

   Fradrag for høye tannlegeutgifter pga periodontitt?

   Hei:
   Se tidligere svar. Særfradraget ble fjernet i 2010 og det gjelder spesielle overgangsregler.

   Hilsen Odd Magne, Skatteetaten

  16. Profilbilde
   Thomas24. apr 13:52
   Del

   Hei. Vedlegg 1089 - Inntekt og fradrag utleie. Fører jeg opp alt der? f.eks kjøpt et kjøleskap til under 15000kr. Hele beløpet? Eller trekker jeg vekk f.eks halvparten også fører jeg halvparten neste år?


   Hei.
   Inventar som en kjøper inn til utleiebolig er normalt fradragsberettiget i kjøpsåret (forutsatt kjøpspris under kr 15 000). Ved oppstart av utleie, må en sette opp en inventarliste og avskrive med 20 % av restverdi for inventaret.

   Med hilsen

   Ole Petter - Skatteetaten.

  17. Profilbilde
   oddny 24. apr 13:49
   Del

   Har hatt uførepensjon siden 1995. Før hadde jeg et særfradrag på grunn av lav intekt, er dette noe som gjelder fremdeles?

   Hei Oddny

   Reglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra og med inntektsåret 2015. Det er imidlertid gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere som skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

   Utfyllende informasjon finner du her:
   www.skatteetaten.no

   Hilsen Gerd, Skatteetaten

  18. Profilbilde
   Ann Kristin24. apr 13:48
   Del

   Når man har en jobb som ligger 137 km unna hjemmet og man da leier en bolig, har man da rett på fradrag for leie?

   Hei Ann Kristin:
   Det avhenger litt av din livssituasjon og hvor du ellers har bolig. Sjekk vår kalkulator på: www.skatteetaten.no

   Hilsen Odd Magne, Skatteetaten

  19. Profilbilde
   Eilif24. apr 13:48
   Del

   Jeg kjører ca 35 mil i uka til og fra jobb. Er det fradrag på dette ? Bensin utgiftene er enorme

   Hei Eilif

   Du kan kreve fradrag for reiseutgifter til og fra arbeid men det er en egenandel på kr 22.000 se her for hvordan du beregner det; www.skatteetaten.no

   Hilsen Marie, Skatteetaten

  20. Profilbilde
   Arne Hauge24. apr 13:47
   Del

   Vet ikke om jeg kom igjennom, derfor skriver jeg på nytt. Tapt aksjekapital ved konkurs?

   Hei

   Tapt aksjekapital ved konkurs er fradragsberettiget. Dersom konkursen var endelig i 2017, bør du kreve tapet.


   Med hilsen

   Ole Petter - Skatteetaten

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.