Skredet i Gjerdrum

 • Jordskredet, bestående av kvikkleire, gikk rundt klokken 04.00 natt til 30. desember
 • Ti personer er savnet, og ti personer er meldt skadet, én av dem alvorlig.
 • Totalt er 31 boenheter tatt av skredet, fordelt over ni bygg. 1.000 personer er onsdag kveld evakuert.
 1. Del
  En bolig på skredkanten raste søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
  Nytt hus har rast i Gjerdrum
  Et hus som sto på skredkanten i Gjerdrum, raste søndag. Det får VG bekreftet av operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt. 
  - Huset raste klokken 15.26, sier Skaftnes til TV 2, som også sier at det var forventet at huset kom til å rase.
  Huset er en femmannsbolig.
  I tillegg til huset som raste søndag, ble 31 boenheter ble tatt av skredet i Gjerdrum, fordelt på ni bygg. Over tusen personer ble evakuert etter skredet.

  Sju personer er funnet omkommet i skredområdet. Tre personer er fortsatt savnet.

 2. Del
  Ingen nye søk i Gjerdrum

  Per nå ser det ikke ut som letemannskapene kan bevege seg nede i Gjerdrum-skredmassene før etter helgen, opplyste politiet onsdag.

  – Det blir antakelig ingen nye bevegelser i gropen verken i dag eller i morgen. Det blir tidligst over helga sånn det ser ut per nå, men dette må vi komme litt tilbake til, sa innsatsleder Mari Stoltenberg.

  Tirsdag ble det klart at redningsmannskapene avslutter letingen etter overlevende og at de har gått over til å søke etter antatt omkomne. Tre personer er savnet, mens sju personer er bekreftet omkommet.

  – Vi har håp om å finne dem vi savner. Det er målet til alle i politiet, sa Stoltenberg.

 3. Del
  Ber om kommisjonsgranskning av skredet i Gjerdrum
  Nasjonalt støttegruppenettverk foreslår at en egen kommisjon skal se nærmere på skjedde ved skredulykken på Ask i Gjerdrum.

  «Politiet har viktige oppgaver, men det er også begrensninger i politiets hjemler og mandat. En undersøkelseskommisjon kan stå friere til å søke kunnskap, årsakssammenhenger og opplysning om temaer som faller utenfor politiets oppgaver.»
  På sine facebook-sider skriver de at de har skrevet et brev til regjeringen om temaet.
  «Dersom regjeringen beslutter å oppnevne en granskingskommisjon for jordraset i Ask i Gjerdrum kommune, bør overlevende, etterlatte, evakuerte og andre berørte av katastrofen, gis anledning til å melde inn forslag til mandat for granskingen før dette blir vedtatt.»

 4. Del
  Gjerdrum kommune utsatte skredøvelse i fjor
  Koronautbruddet førte til at Gjerdrum kommune søkte om og fikk medhold i å utsette en planlagt beredskapsøvelse om leirskred i fjor. 
  Gjerdrum kommune skulle i fjor ha gjennomført tre beredskapsøvelser, med temaene korona, leirskred og atomulykke, skriver VG. Øvelsene skulle være en oppfølging etter at et tilsyn fra Fylkesmannen, nåværende statsforvalteren, i 2019 avdekket flere avvik, blant annet i den kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen. Hensikten var å se hvor godt forberedt Gjerdum kommune var på å håndtere kriser.
  Hovedinntrykket etter tilsynet var at Gjerdrum hadde god beredskap, men statsforvalteren etterlyste en «mer utfyllende vurdering» for bedre varsling av befolkningen i forbindelse med en evakuering. Kommunen fulgte opp rapporten med en tiltaksplan for 2020 over de påpekte punktene. Denne planen skulle vært fulgt opp med øvelser i høst, men dette ble etter avtale med statsforvalteren flyttet til perioden februar – juni 2021.
  – Koronasituasjonen har gjort at kommunen har stått i kontinuerlig beredskap fra mars 2020. Som i andre beredskapssituasjoner skyves annet arbeid da ned på prioriteringslisten, skriver beredskapskoordinator Ruth Meyer i kommunen til VG.
  – Hvordan håndteringen av skredet kan ha blitt påvirket av manglene i beredskapsplanen er ikke mulig å si nå. Fremtidig gjennomgang må fortelle hva vi har lyktes med, og hva som har vært svakheter i håndteringen, skriver hun videre.
 5. Del
  Spørsmål til helseministeren
  Mandag sendte Anniken Huitfeldt (A) et skriftlig spørsmål i Stortinget til helseminister Bent Høie (H) om hvorvidt de evakuerte vil bli prioritert i tildeling av koronavaksinen.
  – Mange av de evakuerte etter skredet i Gjerdrum bor i dag på hotell eller tett sammen med andre hos familie og venner. De vil ikke like lett å kunne opprettholde anbefalingene fra helsemyndighetene om ingen besøk og sosial distanse, skriver Huitfeldt.
  Høie har ennå ikke besvart spørsmålet.
 6. Del
  Gjerdrum-evakuerte massetestes etter koronasmitte på hotell
  – Jeg kan bekrefte at en beboer ved Olavsgaard har testet positivt for korona. Vedkommende er flyttet ut av Olavsgaard og til et karantenehotell, sier ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik til TV 2.
  De evakuerte personene som bor på hotellet bes holde seg på rommene sine.
  – Det gjennomføres nå smittesporing. I tillegg skal beboerne ved hotellet testes. Det gjøres på vanlig smittefaglig måte, sier Vik.
  Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.
  – Svært beklagelig
  Olavsgaard hotell huser midlertidig mange av de evakuerte etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum.
  – Dette er svært beklagelig. Det er mennesker som har stått midt i og har vært gjennom en veldig belastende situasjon. Dette er ytterligere belastende for dem, sier ordføreren.
  Lillestrøm kommune opplyser at de er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om situasjonen.
  – Vi vet at smitten er over alt og nå også her. Den er en del av samfunnet, og sånn sett er det like viktig for alle å vaske hender og holde avstand nå som før, sier Vik.
  Klokken 22 opplyser ordføreren at ingen flere har testet positivt.
  – Jeg kan bekrefte at vi foreløpig ikke har fått noen positive. Resultatene fra hele screeningen foreligger i natt, skriver Vik i en SMS til TV 2.
 7. Del
  NVE: Kan ta opptil ett år eller lenger før evakuerte i Gjerdrum kan flytte tilbake
  Under et folkemøte tirsdag kveld forklarte NVE at det kan ta fra seks til tolv måneder, eller enda lenger, før evakuerte etter leirskredet kan flytte tilbake. 
  NVEs representant for arbeidet i skredområdet, Paul Christen Røhr, redegjorde for hvilke arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gjøre rundt rasområdet i den kommende tiden.
  Da vil det også bli bestemt hvilke hus beboerne ikke kan regne med å flytte tilbake til ettersom de ligger for nær raskanten. Andre boliger vil trolig bli beboelige etter at sikringstiltak er gjennomført.
  – Hvilke boliger det gjelder, må vi komme tilbake til etter hvert. Vi vil være til stede her kontinuerlig til vi har definert den linjen for litt mer langsiktig evakuering, og så vil vi planlegge mulige tiltak for å sikre den bebyggelsen som står igjen, sa Røhr.
  – Hvor lang tid det tar, er vanskelig å si nå, fra seks til tolv måneder, kanskje enda lenger. Det må vi få lov å komme tilbake til, sa Røhr videre.
 8. Del
  Stortingspresidenten kondolerer 
  Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen kondolerer på vegne av Stortinget overfor alle berørte etter leirskredet i Gjerdrum.
  – Dette er en fortvilet situasjon, for Gjerdrum-samfunnet og for hele Norge. Vi sender våre dypeste kondolanser til dere som har mottatt det tunge budskapet om å ha mistet noen av deres kjære, og vi føler med dere som er blitt skadd eller som har måttet se hus og eiendeler gå tapt, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i en pressemelding.
  Tirsdag ettermiddag gikk politiet ut og sa at de ikke lenger har håp om å finne de tre personene som er savnet etter skredet i Gjerdrum i live. Så langt er sju personer funnet omkommet.
   
 9. Del
  Statsministeren: Mine tanker går til de som har mistet sine kjære
  – Det er med stor sorg vi nå mottar beskjeden om at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum, sier statsminister Erna Solberg.
  Solberg sier i en uttalelse at tankene hennes går til de som har mistet sine kjære i skredet, etter at politiet tirsdag opplyste at det ikke lenger er håp om å finne overlevende i skredområdet i Ask i Gjerdrum kommune. 
  – Ikke minst er det vondt å tenke på at barn har gått bort. Jeg vil takke redningsmannskapene som har gjort alt de kan for å redde liv, sier Solberg, som besøkte redningsarbeiderne i Gjerdrum etter skredet forrige onsdag.
  Også olje- og energiminister Tina Bru (H) mottok meldingen med stor sorg.
  – Det er med stor sorg jeg leste meldingen om at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter jordskredet på Gjerdrum. Dette er en tung dag for alle berørte, for Gjerdrum kommune og hele landet. Tankene mine går i dag til alle de som har mistet sine kjære, sier Bru.
 10. Del
  Politimesteren: – Ikke lenger håp om å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum
  Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier at man ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredet i Gjerdrum.
  Det sa en preget politimester på en pressekonferanse klokken 15 i Gjerdrum.
Antall visninger