Skatteetaten svarer

 • Frist for levere selvangivelse er 30. april
 • Du kan søke om maks én måneds utsettelse
 • Skatteetaten svarer på dine spørsmål torsdag fra kl. 10-12

Skatteetaten svarer

Still dine spørsmål til Skatteetatens eksperter

Takk for din melding!
  • Del

   skolereisevei, kan det føres på selvangivelsen?

   1. Grete R. HoplandHei Utgifter til reise mellom skole/studiested kan du ikke kreve fradrag for. Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei, jeg betaler hver måned 800kr til bussen for å komme meg på jobb. Hvordan kan jeg ser det på selvangivelsen min om de har beregnet det med. Hvis ikke hvordan kan jeg endre det?

   1. Grete R. HoplandHei Fradrag for reiseutgifter mellom hjem/arbeid fører du i post 3.2.8 i selvangivelsen. Du multipliserer antall kilometer fra hjem til jobb med satsen på kr 1.50. Egenandelen er kr 16 000. Dette innebærer at avstanden mellom hjem/jobb må være minst 46.4 km tur/retur (fulltidsjobb). Vennlig hilsen fra Skatteetaten
  • Del

   Jeg leier bolig til dyre dommer. Er det noe fradrag jeg kan føre på der?

   1. Grete R. HoplandHei Utgift til leie av bolig kan du ikke kreve fradrag for. Unntak er hvis du er pendler. Du finner informasjon om dette på http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/Pendler/ Vennlig hilsen fra Skatteetaten
  • Del

   Hei jeg pendler 182km tur/retur hver dag å annen hver helg. Har en bom jeg kjører gjennom. Også får jeg bare 16000kr igjen?? Når jeg har brukt over 70000kr. Hvordan i all verden er det mulig

   1. Grete R. HoplandHei Utgifter til pendler reiser føres i post 3.2.9. Utgiftene reduseres med en egenandel på kr 16 000. Resterende beløp får du fradrag for, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Vennlig hilsen fra Skatteetaten
  • Del

   Jeg vet ikke neste ingjen om det selvangivelse og jeg har fått betaling restenskatte hva kan jeg gjøre om det ?

   1. olep.songveHei. Du kan velge om du vil innbetale tilleggsforskudd før 31 mai for å slippe renter. All informasjon om kontonummer og kidnummer står sammen med tilsendt selvangivelse. Alternativet er å vente med innbetaling av restskatt til skatteoppgjøret er utsendt. Restskatt over kr 1000 blir oppdelt i to innbetalinger. Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Store tannlegeutgifter,fikk en tannskade for noen år siden.Måtte skifte ut broen,da den vår gåen. Kan man føre dette som fradrag??

   1. Gerd I. Hausbakk AkseHei. Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter opphørte fra og med inntektsåret 2012. Sykdomsutgifter som har oppstått etter dette året vil det ikke være fradragsrett for. Se utfyllende informasjon her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Familie-og-helse/Sarfradrag-for-sykdomsutgifter/ Med hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei - takk for svar om fradrag for fadderveldedighet. Hvis jeg har glemt å kontakte Redd Barna om skattefradrag, kan jeg da skrive inn beløpet for 2015 i selvangivelsen?

   1. Odd Magne PerssonHei igjen: Ja det kan du gjøre, men husk samtidig å gi melding til organisasjonen slik at de kan bekrefte gaven som er mottatt. Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei.I 2015 blei eg uføre.Er det noen særfradrag eller fradrag eg har rett på etter eg blei uføre? Så får eg uføreytelser fra 3selskaper,NAV som hovedinntektskilde ogNordea og Hydro pensjonskasse som ekstraintekt.Må eg betale trygdeavgifter 8,2% på alle 3?

   1. Grete R. HoplandHei Særfradrag for uførhet er opphevet fra 2015. Fikk du uførepensjon i 2015 har du ikke rett på særfradrag. Uføretrygd skattlegges som på samme måte som lønnsinntekt. Trygdeavgift på lønnsinntekt er 8.2 prosent i 2015. Vennlig hilsen fra Skatteetaten

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.