Skatteetaten svarer

 • Frist for levere selvangivelse er 30. april
 • Du kan søke om maks én måneds utsettelse
 • Skatteetaten svarer på dine spørsmål torsdag fra kl. 10-12

Viktige hendelser

 • 27. apr 12:43

  Se de ti vanligste feilene vi gjør i selvangivelsen

 • 27. apr 12:38

  Bruk Skatteetatens eksperter til å få svar på dine spørsmål

Still dine spørsmål til Skatteetatens eksperter

Takk for din melding!
  • Del
   Hei: Da takker vi for oss i denne omgang. Det har vært mange spørsmål å besvare og vi har ikke greid å få svart på alle. I den grad dere ikke finner at vi har svart på tilsvarende spørsmål på tv2.no kan dere benytte fradragsveilederen på: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradragsveileder/ eller spesielle tema på: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/
   Finner du ikke hjelp her, kan du ringe oss på 800 80 000.
   Lykke til med innleveringen!
   Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei. Dette er tredje gangen jeg sender inn spørsmålet. Håper dere kan svare på det her fordi det er håpløs lang kø på telefonlinjene deres. Spørsmålet mitt er om vedlikeholdsarbeid av en utleiebolig må utføres mens leietagerne bor der for å kunne få fradrag i kostnadene, eller om dette kan utføres etter at leietagerne flytter ut? Det er kun snakk om enkel vedlikehold og ikke oppussing. På forhånd takk

   • Odd Magne PerssonHei: Dersom du har en regnskapslignet bolig vil du kunne få fradrag for vedlikeholdutgifter etter at de er flyttet ut. Dersom du selv flytter inn i boligen og tar den i bruk, gjelder spesielle regler. Les mer om dette på http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/delingsokonomi/utleie-av-bolig-og-fritidsbolig/ Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   i post 3.2.10 står det Foreldrefradrag 2 barn, kr 44 384, Kr 40 000 fordeles mellom ektefellene/samboerne! vi betaler kr 51 447 i året tilsammen for barnehage og SFO! skal jeg endre noe?

   • Grete R. HoplandHei Maks fradrag for 2 barn er kr 40 000. Du skal derfor ikke endre noe i selvangivelsen. Vennlig hilsen fra Skatteetaten
  • Del

   Får stort underskudd ved utleie av bolig I forbindelse med omfattende rehabilitering. Kan jeg fremføre deler av underskuddet neste år?

   • Gerd I. Hausbakk AkseHei. Du skal føre hele underskuddet i selvangivelsen din for 2015. Når du mottar skatteoppgjøret ditt, vil fremførbart underskudd fremkomme der, og det fremførbare underskuddet skal være forhåndsutfylt i din selvangivelsen for inntektsåret 2016. Med vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   store medisinutgifter, kan føre dette som fradrag ?

   • Grete R. HoplandHei Regelen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Du må ha fått fradrag for store sykdomsutgifter både i 2010 og 2011 for å få fradrag i 2015. Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   skolereisevei, kan det føres på selvangivelsen?

   • Grete R. HoplandHei Utgifter til reise mellom skole/studiested kan du ikke kreve fradrag for. Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei. Lønn for 2015 som er på selvangivelsen er tellet sammen med ferie penger jeg har fått for 2014 . er det riktig? takk.

   • Gerd I. Hausbakk AkseHei. Feriepenger er skattepliktig og skal fremkomme på post 2,1,1 i selvangivelsen din dersom de er utbetalt i 2015. Med hilsen Skatteetaten
  • Del

   Er likna i skatteklasse 1 tidlegare i 2 er einsleg forsørkjar formindreårig. Korleis blir dette kompansert? Foreldrefradraget er det same .

   • Gerd I. Hausbakk AkseHei. Ordningen med skatteklasse 2 for enslig forsørger er opphevet. Dersom du mottar utvidet barnetrygg fra NAV, vil du få et ekstra skattefradrag i selvangivelsen. Les mer om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Familie-og-helse/Barn/Sarfradrag-for-enslige-forsorgere/. Særfradraget fremkommer i post 3,5,5. Med vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei! Jeg leier ut leiligheten min og har oppført det på "andre inntekter" for å få forskuddstrekk. Blir skatten da trukket fra min vanlige lønn?

   • Odd Magne PerssonHei. Ja det er korrekt. Dersom forskuddstrekket hadde blitt veldig høyt, ville du i stedet fått utskrevet forskuddsskatt. Vennlig hilsen Skatteetaten
  • Del

   Hei, hva et inngangssum under bolig? Kjøpssum?

   • Grete R. HoplandHei Inngangsverdien utgjør opprinnelig kostpris/kjøpesum og andre kostnader knyttet til kjøpet eller overtakelsen. Andre kostnader kan for eksempel være dokumentavgift, tinglysingsgebyr og utgifter til eiendomsmegler mv. I tillegg skal påkostninger foretatt i eierperioden legges til inngangsverdien. Som påkostning regnes arbeid som setter eiendommen i en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært i. Vennlig hilsen fra Skatteetaten

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.