Stabæk-rettssaken

 • Stabæk saksøker staten
 • Krever 9,8 mill i oppreisning

Stabæk-rettssaken

Andre aktive livesentre

Livesenter:Live sport
  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Hatling gikk gjennom det rettslige grunnlaget og fortalte om de to hovedårsakene til inntektsfallet i Stabæk fotball; flyttingen fra Telenor Arena og den strafferettslige forfølgningen i overgangssaken. Han tok for seg ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og de anførte tapspostene, samt refererte til relevant rettspraksis. Han anførte videre at dersom retten er i tvil, skal det komme skadelidte til gode. Han anførte også at nysalg til sponsorer og samarbeidspartnere var så godt som umulig etter at politiet startet etterforsking av klubben.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   - Det har vært en omdømmebelastning for klubben. Ting henger sammen. Man kan da forstå at det gjør det vanskeligere å få inn sponsorer for en idrettsklubb, sier Moe. Han sier at medierapporten de utførte i forkant av denne rettsaken var for å vise hvilket enormt medietrykk det var på Stabæk Fotball i perioden og hvordan dette førte til et omdømmetap. Han er også klar på at tapte sponsorinntekter kan sees i sammeneheng med utflyttingen fra Telenor Arena i 2011 og nedrykket fra Tippeligaen i 2012.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Styrelederen mener også at 2007 er et år som ligner mye på årene 2012 og 2013. Han mener derfor at 2007 er et godt sammenligningsår for å se på tapte sponsorinntekter som følge av straffesaken.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Moe hadde vært styreleder i litt over et halvt år da straffesaken kom opp høsten 2013. Han beskriver straffesaken som "et mediesirkus uten like". Alle tv-kanaler var der og det var mye arbeid både forut, under og etter saken. Han beskriver frikjennelsen som "en gledens dag for fotballklubben og alle involverte".

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Han forteller at sponsorinntektene for 2015 lå på omtrent 10 millioner. For 2016 hadde klubben en målsetning om 12 millioner, men det ser nå ut til at de ender på rett under 11 millioner kroner for 2016.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Espen Moe forteller at han ble valgt til styreleder i Stabæk Fotball i februar 2013. Da hadde han fått beskrevet at den økonomiske situasjonen i klubben var vanskelig. Da han begynte som styreleder, opplevde han at den var enda vanskeligere enn han hadde fått beskrevet. Han forteller at styremøtene i stor grad dreide seg om å klare å lønne spillere og ansatte. Dette klarte de så vidt, med hjelp fra snille onkler, frem til sommeren 2013. Siden den gang har økonomien i Stabæk bedret seg gradvis etter hardt arbeid i klubben.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Retten er 45 minutter før tiden. Dermed begynner styreleder i Stabæk Fotball, Espen Moe, med sin partsforklaring i dag. Han skulle etter planen avgi sin partsforklaring torsdag morgen.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Staten er nå ferdig med sitt innledningsforedag.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Regjeringsadvokat Arne Johan Dahl er nå i gang med sitt innledningsforedrag. Han begynner sitt foredrag med å bekrefte at begge parter er enig i at straffesaken førte til et omdømmetap for Stabæk Fotball. Det er bakgrunnen for at Stabæk også fikk en viss erstatning etter straffesaken i 2013. Spørsmålet regjeringsadvokaten stiller er om Stabæk Fotball kan dokumentere at de har lidd et økonomisk tap som følge av straffesaken. Regjeringsadvokaten sier han fremdeles har til gode å se dokumentasjon på en "sponsorflukt" som følge av straffesaken i 2013. Det er i denne saken saksøker, Stabæk Fotball AS, som har bevisbyrden. Stabæk Fotball AS må altså dokumentere at et økonomisk tap kom som følge av straffesaken, også kalt Overgangssaken.

  Dette er saken

  Stabæk saksøker Staten for 9,8 millioner etter overgangssaken. De ble tilkjent 125.000 kr i erstatning i første instans i Statens sivilrettsforvaltning, men har anket dommen. Stabæk mener sviktende sponsorinntekter skal tilskrives rettssaken, noe de ikke fikk medfold i i forrige rettsrunde.

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.