Stabæk-rettssaken

 • Stabæk saksøker staten
 • Krever 9,8 mill i oppreisning
  • Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Advokat Dahl avviste at det var hjemmel for å erstatte utgiftene ti advokatfirmaet Elden. Han opplyste også om at det her vært brukt gal hjemmel og den korrekte burde vært straffeprosessloven § 438, ikke § 444. Utgiftene til mediebyrå og advokatbistand før straffesaken som ikke allerede var dekket av det offentlige, ble også blankt avvist som følge av at det ikke var å anse som "rimelige og nødvendige". Han anførte også at utgiftene var lite spesifisert. Utgifter som følge av egeninnsats ble også avvist, all den tid det var selskapet som må påvise et økonomisk tap. Det forelå ikke dokumentasjon på at selskapet måtte ut med overtidsbetalinger etc ble det antydet.

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Moe hadde vært styreleder i litt over et halvt år da straffesaken kom opp høsten 2013. Han beskriver straffesaken som "et mediesirkus uten like". Alle tv-kanaler var der og det var mye arbeid både forut, under og etter saken. Han beskriver frikjennelsen som "en gledens dag for fotballklubben og alle involverte".

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Han forteller at sponsorinntektene for 2015 lå på omtrent 10 millioner. For 2016 hadde klubben en målsetning om 12 millioner, men det ser nå ut til at de ender på rett under 11 millioner kroner for 2016.

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Espen Moe forteller at han ble valgt til styreleder i Stabæk Fotball i februar 2013. Da hadde han fått beskrevet at den økonomiske situasjonen i klubben var vanskelig. Da han begynte som styreleder, opplevde han at den var enda vanskeligere enn han hadde fått beskrevet. Han forteller at styremøtene i stor grad dreide seg om å klare å lønne spillere og ansatte. Dette klarte de så vidt, med hjelp fra snille onkler, frem til sommeren 2013. Siden den gang har økonomien i Stabæk bedret seg gradvis etter hardt arbeid i klubben.

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Advokat Dahl trekker nå frem en artikkel fra Budstikka fra 2011 som omhandler en sponsoravtale mellom Telenor og Stabæk Fotball. Etter flere års avtale, valgte Telenor i 2011 ikke å fonye sponsoravtalen med Stabæk. Dette begrunner sponsorsjef i Telenor med at Stabæk måtte forlate Telenor Arena. Sponsorsjefen sier også at de vurderte å sponse Stabæk også på Nadderud, men at det brøt med selskapets mediestrategi. Regjeringsadvokaten påpeker at dette var før straffesaken og straffeforfølgingen av Stabæk Fotball. Han nevner også at Stabæk tegnet en ny treårig sponsoravtale i samme tidsrom som Telenor valgte ikke å fornye sin avtale.

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Advokat Dahl leser nå opp en rekke sitater fra perioden Stabæk var straffeforfulgt i forbindelse med Overgangssaken. Sitatene er fra sponsorer i Stabæk Fotball. Alle disse sier at en slik sak er veldig synd, men at de er klare på å fortsette sine sponsoravtaler med fotballklubben til tross for den dårlige omtalen.

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Arne Johan Dahl fortsetter nå med sitt innledningsforedrag.

  • Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Stabæks advokat Egil Hatling er nå i gang med sitt innledningsforedag. Det er planlagt å holde på frem til klokken 12.00.

  Dette er saken

  Stabæk saksøker Staten for 9,8 millioner etter overgangssaken. De ble tilkjent 125.000 kr i erstatning i første instans i Statens sivilrettsforvaltning, men har anket dommen. Stabæk mener sviktende sponsorinntekter skal tilskrives rettssaken, noe de ikke fikk medfold i i forrige rettsrunde.

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.