Still dine skatte-spørsmål

 • 30. april er siste frist for å levere inn skattemeldingen for privatpersoner.
 • Tirsdag formiddag svarte Skatteetatens eksperter på spørsmål fra leserne.
 • Nettmøtet er nå avsluttet. Om ditt spørsmål ikke ble besvart, kan du sjekke skatteetaten.no for mer informasjon om skattemeldingen.
 1. Del
  Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no.  
  Mvh 
  Anna Kristina, Even, Gerd og Marie 

   
 2. Del
  Spørsmål:
  Hvor i skattemeldingen skal jeg føre opp fradrag for utgifter ved salg av bolig i dødsbo?
  Svar:
  Hei Marit,
  Det er en forutsetning at salget er skattepliktig, les mer om dette her. Dersom du har fått skattemelding i nytt format, fører du disse utgiftene under temat "Bolig og eiendeler", og under emnet "Gevinst eller tap ved salg av eiendom". Har du mottatt skattemelding i gammelt format, skal det føres i post 3,3,6.
  Mvh Gerd, Skatteetaten
 3. Del
  Spørsmål:
  Utleie av hytte har et skattefritak på kr. 10.000,- før 85% av resten skatteberegnes. Hvis denne inntekten deles på begge ektefeller - vil da hver få 10.000 i fratrekk før 85% skatteberegnes?
  Svar:
  Hei Åge. Skattefritaket på kr 10 000,- gjelder for eiendommen og endres ikke selv om man deler inntektene mellom ektefeller. 
  Mvh Even, Skatteetaten
 4. Del
  Spørsmål: Hei, er det mulig å gjøre endringer i skattemelding etter 30 April ? Eller er det slik at det som står i skattemelding vil gjelde til neste år ? 
  Svar; Hei Anonym. Ja du kan endre etter 30. april vi vil legge den siste innsendte skattemeldingen til grunn. Hvis du har mottatt skatteoppgjøret før du sender inn endringene så vil det bli behandlet som "Klage" på ligningen se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/ 
  Mvh
  Marie, Skatteetaten 
 5. Del
  Spørsmål:
  Jeg får en pensjon fra Sverige og betaler skatt der og. Venter på skatteoppgjøre som de skal sende i posten, jeg har ringt flere ganger men ikke kommet enda
  Svar:
  Hei Marit,
  Du kan søke om utsatt frist med å levere skattemeldingen, se informasjon her.
  Mvh Gerd, Skatteetaten
 6. Del
  Spørsmål: Får man skattefradrag for gebyrer og omkostninger opplåning bank? 
  Svar; Hei Rune, ja du kan kreve fradrag for etableringsgebyr og omkostninger ved låneopptak se https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/3/1/ 
  Mvh
  Marie, Skatteetaten 
 7. Del
  Spørsmål:
  Kan man trekke fra differansen mellom takst og oppnådd pris på bolig? Man kan jo trekke fra tap på salg av aksjer?...
  Svar:
  Hei Finn,
  Det er differansen mellom hva du kjøpte boligen for og hva du selger den for, som vil være skattepliktig/fradragsberettiget.
  Mvh Gerd, Skatteetaten
 8. Del
  Spørsmål: Både jeg og min ektefelle har levert skattemeldingen. Vil utbetaling av skatt til gode for en av oss være betinget av at begges skattemeldinger blir oppgjort eller vil den som har penger til gode på skatten få sitt oppgjør uavhengig av den andres? 
  Svar; Hei Gjest, ja ektefeller vil få oppgjøret sitt samtidig. 
  Mvh
  Marie, Skatteetaten 
 9. Del
  Spørsmål:
  Hvordan kreve fradrag for betalt kildeskatt på utbytte av utenlandske aksjer ?
  Svar:
  Hei Bjørn,
  Dersom du har mottatt utbytte på aksjer eller verdipapirfond fører du samlet utbytte i skattemeldingen din. Hvis du krever skjermingsfradrag må du også oppgi dette i skattemeldingen.
  Fradrag for betalt kildeskatt fører du under temaet "Personlige forhold". Har du mottatt skattemelding i gammeldt format, dvs. i Altinn, må du levere inn RF-1147
  Du kan lese mer om emnet her.
  Mvh Gerd, Skatteetaten
 10. Del
  Spørsmål: Hei! Dersom man har enkeltpersonforetak, men har tjent under 5000,- Må man forhåndsskatte, og hva skjer dersom man ikke gjør det? Det er innenfor treningsbransjen 
  Svar; Hei Elise, det er ikke alltid like lett å skille mellom hva som er hobby og hva som er skattepliktig inntekt fra virksomhet. Vi har heller ikke noen konkret grense som du kan bruke, slik at jeg anbefaler at du bruker denne veiviseren https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/ den vil gi deg en pekepinn. Ellers så vil inntekt fra enkeltpersonforetak bli skattlagt sammen med den øvrige inntekten din. 
  Mvh
  Marie, Skatteetaten 
Antall visninger